Ruščina v slovenskem šolstvu

Ali ste vedeli, daje ruščina v Evropi jezik, ki je vodilen, pred vsemi ostalimi evropskimi jeziki.  Prav tako je poznavanje ruščine na šestem mestu  svetovne lestvice. Ruščino bi naj govorilo preko 21 milijonov vseh Evropejcev. Zanimiv je podatek, da se ne nazadnje v Nemčiji uporablja ruščina v jezikovnih šolah in ga govori več kot tri in pol milijone Nemcev. Razlog je v tem, da se vedno več posla dela na ruskem območju – kajti Rusi so dobri trgovci in v kolikor želimo skleniti posel, se moramo priučiti njihovega jezika, navad. Vas zanima učenje ruščine? Obiščite spletno stran http://www.ruscina.com/.

Vedno bolj je zanimiva ruščina tudi na vseh sosednjih kontinentih. Uporabljajo in učijo se jo v Ameriki, kot tudi v Avstraliji. Zasledili smo podatek, da se ruščina pojavlja tudi med izraelskimi prebivalci.

Raziskali smo ali naše slovensko šolstvo nudi možnost učenja ruščine, kot izbirnega predmeta. Žal v osnovnih šolah ruščina ni ustrezen predmet, na katerega bi se prijavilo dovolj učencev za izvedbo le tega. Ruščina pa se izvaja na določenih srednjih šolah, predvsem gimnazijah po Sloveniji, kjer lahko dijaki izbirajo med širokim spektrom tujih jezikov.

Moramo pa poudariti, da je ruščina postala zanimiva za Slovence. Vedno več se jih odloča, da bi se preizkusili v znanju le te, na različnih jezikovnih tečajih. Velik problem pri učenju ruščine vsekakor predstavlja cirilica. Cirilica, se od latinice, ki jo uporabljamo mi v celoti razlikuje. Ni pa nekakšne bistvene razlike v številu črk ruske abecede – ruščina je sestavljena iz 33 črk.

V kolikor pa ste prepričani, da znanja ruščine vi ne bi mogli osvojiti, živite v zmoti. Kajti določene besede iz ruščine, uporabljamo tudi v slovenskem jeziku. V nadaljevanju podajamo tri takšne besede, ki imajo enak pomen tako v ruščini, kot v slovenščini: uho, šef in oreh. Izjemno hitro lahko najdemo podobnost med jezikoma – kmalu ugotovimo, da je ruščina jezik, ki nam je blizu in če bi bili pripravljeni prisluhniti, bi se je izjemno hitro priučili.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.