Potrebujete sodni prevod?

sodni prevodiSodni prevod, ki je po navadi overjen prevod, je uraden dokument, ki ga je mogoče uporabiti na uradih doma ali v tujini. Gre za vrsto prevodov, s katerimi se ukvarjajo izključno sodni prevajalci. To so jezikoslovci, ki imajo opravljene ustrezne tečaje in izpite za sodnega prevajalca na Ministrstvu za pravosodje. Če potrebujete kvalitetne sodne prevode kliknite na povezavo sodni prevodi.

Države imajo za pridobitev omenjenega poklica različne zahteve. V Sloveniji mora sodni prevajalec znati najmanj dva jezika, v katera bo kasneje prevajal. Naloga sodnega prevajalca je, da prevede določeno besedilo iz izvirnega v ciljni jezik. Posledično mora imeti osvojenega veliko pravnega in drugega znanja, s pomočjo katerega lahko nemoteno deluje. Napake pri sodnih prevodih so nedopustne in če nastanejo, sodni prevajalec zanje odgovarja sodno. Pri prevajanju mora biti nepristranski, k čemur ga zavezuje prisega in zakonodaja.

Kdaj pa pravzaprav potrebujemo sodi prevod?

Kadar želimo, da nas v drugi državi pri sodni ali kakšni drugi uradni zadevi razumejo, bomo vsekakor poiskali sodnega prevajalca in sodnega tolmača. Prvi poskrbi za ustrezen sodni prevod, drugi pa za ustno jezikovno nemoteno komunikacijo, ki na uradih ali sodiščih v drugih državah poteka v več jezikih. Sodne prevode potrebujemo na primer za: spričevala, rojstni list, potni list, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o zakonskem stanu, potrdilo o zdravstvenem stanju, različne pogodbe, pooblastila …

Sodni prevajalec z žigom in izjavo jamči, da je sodni prevod popolnoma enak izvirnemu dokumentu. Ta se zapečati in se z vrvico zveže skupaj z originalnim dokumentom ali s fotokopijo uradnega dokumenta. Povezava z vrvico je potrebna, da se dokumenti med seboj ne ločijo oziroma se ne izgubijo.

Dandanes je število sodnih prevajalcev in tolmačev izredno veliko. Vsi zagotavljajo kvalitetne in hitre storitve. Vendar, ko potrebujemo sodnega prevajalca, naj ne bo merilo le ugodna cena in hiter odzivni čas. Oboje je seveda zelo dobrodošlo, vendar je dobro, da se prepričamo o strokovnosti izbranega prevajalca. Pomembno je tudi, da razpolagamo z nekaj časa, saj gre pri prevajanju za težjo terminologijo, ki zahteva svoj čas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.