Čemu služijo hidravlične črpalke?

Hidravlične črpalke zagotavljajo tlak v hidravličnih napravah, orodjih, mehanizmih in sistemih. S pomočjo na eni strani tlaka, ki ga ustvari hidravlična črpalka, se na drugo točko prenese sila s pomočjo nestisljive tekočine. Največkrat je to hidravlično olje. Celoten sistem lahko sestavlja še različno število hidravličnih cilindrov, hidravličnih ventilov in drugih hidravličnih elementov.

Hidravlični pogonski sistem je lahko hidrostatični ali hidrodinamični. Večinoma se hidravlične črpalke uporabljajo v odprtih sistemih. Pri odprtem sistemu hidravlične črpalke črpajo olje iz rezervoarja pri atmosferskem tlaku. Ob uporabi več sklopov črpalk je sesalni priključek črpalk pogosto združen. Zaželen je prost pretok hidravlične črpalke, kar pomeni tlak na vstopu najmanj 0,8 barov.

Ohišje hidravlične črpalke je pogosto v povezavi z odprto sesalno stranjo črpalke. Pri zaprtem sistemu, sta obe strani hidravlične črpalke pod visokim tlakom. Rezervoar je pod pritiskom od šest do dvajset barov polnilnega tlaka. Za zaprte sisteme so najpogostejša izbira aksialne batne črpalke.

Hidravlične črpalke se delijo na hidravlične črpalke z rotirajočimi deli ter hidravlične črpalke z nihajočimi deli. Hidravlične črpalke z rotirajočimi deli so zobniška, vijačna, krilna ter hidravlična črpalka z proflnim rotorjem. Zobniška črpalka s konstantnim pretokom sodi med najpogostejše in najcenejše hidravlične črpalke. Obstajajo zobniške črpalke z zunanjim in notranjim ozobljenjem. Vijačne hidravlične črpalke odlikuje mirno in tiho delovanje. Tlačni mehanizem predstavlja vijačni par. Krilne črpalke se delijo na dve skupini : krilne črpalke s krilci, ki so vgrajena v stator ter krilne črpalke s krilci, ki se vrtijo skupaj z rotorjem. Obstajajo enosmerne in dvosmerne krilne črpalke. Hidravlična črpalka s profilnim rotorjem, se uporablja za tlake do sto barov. Odlikujejo jih mirno in brezšumno delovanje, majhne dimenzije, nizka cena in dolga življenjska doba. Hidravlične črpalke z nihajočimi deli so aksialne in radialne hidravlične črpalke. Aksialna batna črpalka deluje na dveh principih pretvorbe krožnega gibanja v vzdolžno gibanje in sicer z nagibom gredi in nagibom plošče. Radialne batne črpalke imajo radialno razporejene valje, temu primerno imajo večje mere od aksialnih batnih črpalk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.